top of page
המדריך
 •  

   

  "הדברים הקיימים נחלקים לשני סוגים: אלה הנמצאים בשליטתנו ואלה שלא. הדברים שבשליטתנו הם: דעה, דחף, תשוקה, הימנעות, ובקיצור, כל מה שהוא פרי עשייתנו. הדברים שאינם בשליטתנו הם: הגוף, נכסים, מוניטין, מִשרות ובקיצור, כל מה שאינו פרי עשייתנו..."

   

  כך נפתח "המדריך", תמצית תורתו הפילוסופית של החכם היווני שהובא לרומא כעבד והיה לאחד מגדולי ההוגים הסטואיקנים.

   

  אפיקטטוס סבור שרק מי שמכירים באומללותם ובחולשותיהם יכולים להפיק תועלת מדברי הפילוסופים. הוא שואף להפוך את האדם לבלתי-תלוי בתהפוכות החיים, וכמי שחווה חיי עבדות, שם את הדגש על הדבר שעליו אין איש יכול לשלוט מלבד האדם עצמו, התבונה.

   

  עוד ספר בסדרה "זמן לפילוסופיה", המביאה לקוראי העברית תרגומים חדשים של טקסטים פילוסופיים יווניים ורומיים מכוננים, פרי הגותם של הפילוסופים הגדולים המציעים תשובות מנחמות אפשריות לשאלות קיומיות שאינן מרפות מן האדם בכל הזמנים.

   

  ככה זה נפתח

   

  [...] הדברים שבשליטתנו הם חופשיים מטבעם – אין מה שמעכבם או עומד בדרכם; אך הדברים שאינם בשליטתנו הם חלשים, משועבדים, מעוכבים ותלויים באחרים.

   

  זכור אפוא כי אם תחשיב כחופשי את מה שהוא משועבד מטבעו, ואת הדברים התלויים באחרים כדברים פרטיים שלך, אזי יעמדו בדרכך מכשולים, תסבול, תהיה טרוד, ותאשים הן את האלים והן את בני האדם. ואולם, אם תחשיב כשלך רק את מה שהוא שלך בלבד ואת מה שתלוי באחר, בהיותו אכן כך, כתלוי באחר, אזי איש לא יטרידך לעולם, לא יעכבך, לא תמצא עצמך מאשים שום אדם, לא תוכיח אף לא אחד, לא תעשה בניגוד לרצונך אף לא דבר אחד, לא יאשימך איש, לא יהיה לך אויב, שהרי ממילא לא תסבול איזשהו נזק.

  המדריך

  מק"ט: דאנאקוד 644-53
  72.00 ₪מחיר
  • המחבר

   אפיקטטוס
  • תרגם מיוונית עתיקה והוסיף הערות

   אברהם ארואטי
  • יצא לאור

   יולי 2010
  • מספר עמודים

   98
  • במקור

   Encheiridion / Epictetus

  • צילום העטיפה

   עידו מירן

    

  (לגרסה דיגיטלית: חפשו באתר מנדלי)

  bottom of page