top of page
המזל, העיר והים
 •  

   

  "המזל, העיר והים" בוחן את השפעת הים על העולם הרוחני של האנשים השוכנים לחופיו. הספר מתמקד בתושבי ערי החוף של ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית. הוא בוחן גם השפעות תרבותיות ונסיבות מדיניות שתרמו לעיצוב עולמם זה, הנגלה לעינינו דרך תכניה הרעיוניים וייצוגיה החזותיים של טִיכֶה-פורטונה – אלת המזל, אלת העיר ואלת ים.

  טִיכֶה-פורטונה גילמה הן את זהותו והכרתו של האדם היחיד, בהיותה הכוח המלווה אותו ומנווט את חייו, והן את תודעת הקהילה העירונית, בהיותה הכוח המכוון את גורל העיר ומגונן עליה. טיכה-פורטונה נקשרה למיתוסים מרכזיים בחיי כל עיר, וחקר דמותה מאיר גם חוליות נסתרות בתולדותיהן ובתולדות האזור כולו. 

   

  שמעונה רודן היא היסטוריונית וחוקרת תרבויות, דתות ופולחנים של עמי הים התיכון. היא בעלת תואר דוקטור לציוויליזציות ימיות ועמיתת מחקר במכון הימי ע"ש ליאון רקנאטי באוניברסיטת חיפה.
                                                                                                                                    

  מתוך המבוא לספר

   

  "בערי החוף של ארץ ישראל נשתמרו יסודות אתניים קדומים לצד אלה החדשים. יתרונותיהן הכלכליים של הערים, שנבעו ממיקומן בצומת דרכים בינלאומיות, משכו אליהן סוחרים ומהגרים. השפעות מבחוץ הגיעו אליהן לפני שהגיעו לפנים הארץ. את היסוד העתיק ביותר באוכלוסייתן היוו הכנענים. אחר כך הגיעו קבוצות מקרב פלשתים ו'גויי ים', שנאחזו בהן בשלבי תקופת הברונזה. במרוצת חלק מתקופת הברזל סופחו דור ויפו לממלכות ישראל ויהודה; בתקופה הפרסית שלטו בהן צור וצידון. הסחר שלהן עם העולם האֵיגֵאי פרח, והשתקעו בהן פניקים ויוונים. בתקופות ההלניסטית והרומית הגיעו אליהן מהגרים מכל רחבי העולם היווני-רומי, וגם יהודים התיישבו בהן. התרחשה בהן סימביוזה מתמדת בין פולחנים מקומיים קדומים לבין אלה החדשים שהגיעו מבחוץ". 

   

  תוכן העניינים

   

  מבוא / שמעונה רודן

   

  פרק ראשון: טיכה, פורטונה, גד: המזל והגורל בעולם היווני-רומי ובמרחב השמי

   

  פרק שני: טיכה ופורטונה, אלות העיר ואלות ים

   

  פרק שלישי: ערי ארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית

   

  פרק רביעי: אלת המזל והעיר בעכו

   

  פרק חמישי: אלת המזל והעיר בדור

   

  פרק שישי: אלת המזל והעיר בקיסריה מָרִיטִימָה

   

  פרק שביעי: אלת המזל והעיר ביפו

   

  פרק שמיני: אלת המזל והעיר באשקלון

   

  פרק תשיעי: אלת המזל והעיר בעזה

   

  פרק עשירי: סיכום ומסקנות

   

  הערות

   

  איורים

   

  קיסרי רומי לטונושנות שם

   

  ביבליוגרפיה

  המזל, העיר והים

  מק"ט: דאנאקוד 644-1022
  89.00 ₪מחיר
  • כותרת משנה

   פולחן טיכה ופורטונה בערי החוף של ארץ ישראל

  • המחברת

   שמעונה רודן

  • יצא לאור

   אוגוסט 2014

  • מספר עמודים

   244

    

  (לגרסה דיגיטלית: חפשו באתר מנדלי)

  bottom of page