top of page
העם המחוצף בכפר הגלובלי

 

 

חיבור זה מבוסס על ההנחה שלא ניתן לעסוק בתולדותיו ובמעמדו של העם היהודי, בישראל ומחוצה לה, מתוך ראייה מקומית או לאומית בלבד. כדי להבין את מצבו של העם היהודי חייבים לשים את הדברים בהקשר. ההקשר הוא אנכי – היסטורי; ומאוזן – גלובלי, גיאופוליטי. השואה עומדת במרכז הראייה הגלובלית הזאת. היא קרתה לעם ספציפי מטעמים ספציפיים, ועם זאת היא שייכת לסוג של פעילות אנושית המלווה את האנושות מקדמת דנא. מאחר שהשואה הייתה מעשה אנוש ולא מעשה או שורת מעשים של כוח חוץ-אנושי כלשהו, אירועים הדומים לה מאוד יכולים לחזור על עצמם, כי גם הם יהיו תוצאה של פעילות אנושית. מכאן החיבור בין, מצד אחד, הספציפי-יהודי והספציפי אנטישמי-נאצי, ומצד אחר, המשמעות האוניברסלית של השואה שעליה ניסיתי לעמוד בחיבור זה. במילים אחרות: השואה הייתה רצח עם, ולכן יש הקבלות חשובות ומרכזיות בינה לבין רציחות עם אחרות, ועם זאת הייתה חסרת תקדים משום שהיו בה אלמנטים מרכזיים שלא נראו כמוהם לפניה. ומכאן משתמע שהיא תקדים. ושוב: כמו כל מעשה אנוש אחר, יש אפשרות שמעשה אנוש יחזור עליה, במידה זו או אחרת.

 

מתוך הספר

 

ראייה גלובלית פירושה הכרה בכך שאנו נמצאים בעיצומו של גל אנטי-ליברלי הולך ומתעצם, והמזרח התיכון הוא חלק ממנו. על ליברליזם במובניו השונים נכתבו תלי-תלים של ספרים ומאמרים מנקודות מבט דיסציפלינריות שונות. אפשר לרדת לעומקם של דברים ולנסות להבהיר את המושג מבחינה היסטורית, פילוסופית, פסיכולוגית וכיוצא באלה, וקיים פיתוי לעשות זאת. החלטתי שלא להתפתות. בִּמקום הגדרה, אני מציע תיאור קצר ובמידה רבה "פופוליסטי": ליברליזם כפי שהוא נתפס על ידי מרבית הציבור המשתמש במונח זה. בראייה כזאת, ליברליזם הוא חתירה לחירות הפרט, לחופש הביטוי וההתארגנות, לתקשורת חופשית ולשוויון מגדרי. ליברליזם פירושו מערכת משפט עצמאית ושלטון דמוקרטי המבוסס על בחירות חופשיות ומתבטא במוסדות נבחרים. ליברליזם מגן לא רק על שלטון הרוב אלא גם על האפשרות המעשית להחליף את השלטון בבחירות דמוקרטיות. ליברליזם, לשיטה זאת, מחויב להגנה על המיעוטים מכל הסוגים, פוליטיים, חברתיים, דתיים, מגדריים ועוד, ויחתור לפתרון מוסכם של משברים בינלאומיים. הכוונה כאן אינה לליברליזם או ניאו-ליברליזם כלכלי המקדם אינטרסים של בעלי הון קפיטליסטיים שכל עניינם אינו אלא למקסֵם רווחים, וכן אין הכוונה לשיטות הפרטה המרוקנות מתוכֶן את האחריות החברתית להגנה על המוני האוכלוסייה ובעיקר על החלשים שבה.

העם המחוצף בכפר הגלובלי

מק"ט: דאנאקוד 644-1067
89.00 ₪מחיר
 • המחבר

  יהודה באואר
 • יצא לאור

  פברואר 2019
 • מספר עמודים

  207
 • השם במאנגלית

  The Contrary People in a Global Perspective

   

(לגרסה דיגיטלית: חפשו באתר מנדלי)

bottom of page